İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

İnsan Kaynakları Politikamız

İletişim yetenekleri güçlü, başarma arzusu yüksek, iş ve sonuç odaklı, bilgiyi paylaşan, sorumluluk alan, yetki kullanan, yeniliğe ve değişime hazır şirket olma kimliğimizi devam ettirmektir.

Şirketimiz, eğitim, motivasyon ve performans yönetimini etkin ve verimlilikle kullanarak bu görevi yerine getirir.

Süleyman Otomotiv, çalışanları için "tercih edilen şirket" olmayı İnsan Kaynakları stratejisi olarak kabul etmiştir.

Şirketimiz; önceden belirlenmiş kriterler ve hedefler doğrultusunda düzenli olarak performans değerlendirmesi yapar ve eğitim olanakları sunarak kariyer gelişimine destek olur.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

Süleyman Otomotiv
Süleyman Otomotiv

Seçme ve Yerleştirme

Süleyman Otomotiv, takım oyununa inanan, dolayısıyla aynı hedefe koştuğu, bu takımın üyesi olmaktan her zaman mutlu olan, yenilikçi, proaktif, yüksek performanslı, kendini geliştirmeyi yaşam biçimi edinmiş, içinde yer aldığı toplum ve çevreye duyarlı bireyleri organizasyona katmak üzere bir işe alım süreci uygulamaktadır.

Süleyman Otomotiv’e nasıl başvuru yapabilirim?

Süleyman Otomotiv aktif ilanlarına, İş Fırsatları sayfamızdan ve kariyer.net’ten ulaşılabilmektedir. Genel başvuru yapmak için ise ik@suleymanotomotiv.com.tr mail adresine özgeçmiş ileterek başvuru yapılabilmektedir.

Süleyman Otomotiv işe alım süreci hangi adımlardan oluşmaktadır?

İşe alım süreci personel ihtiyacının oluşması ve bu ihtiyaç için başvuruların ilan üzerinden ya da genel başvurular yoluyla toplanması ve değerlendirmesi ile başlamaktadır. Başvuruların toplanması ve değerlendirilmesinin ardından uygun bulunan adaylarla ön görüşme organizasyonları yapılmaktadır. İlk görüşmelerin ardından olumlu değerlendirilen adaylarla bölüm görüşmeleri organize edilmektedir. Şirketimiz içerisinde yer alan bazı görevlerimiz için ise proje ve sunum aşamaları görüşme süreçlerimize eklenmektedir. Bu süreçlerde olumlu değerlendirilen adaya iş teklifi yapılarak süreç sonlandırılmaktadır.

Eğitim (Eğitim ve Sürekli Gelişim)

Süleyman Otomotiv olarak çalışanlarımızın kişisel gelişimiyle şirketimizin gelişimi arasında paralellik görüyor ve bunun bize en önemli katma değeri sağlayacağını düşünüyoruz.

Kurum hedef ve stratejilerine ulaşmak için çalışanlarımızın gelişimine önem vermek, potansiyellerini geliştirmek, performanslarını artırmak ve bu artışı sürekli kılmak için yetkinlik bazlı bir eğitim programı uygulamaktayız.

Performans (Performans Yönetimi)

Yenilikçi düşüncelere önem veren bir firma olan Süleyman Otomotiv 'in başarısı, tüm çalışanlarımızın yaratıcılığına ve performansına bağlıdır. Performans yönetimi; hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirleyebilmemize, hedeflerimize odaklanarak ileriye yönelik plan ve projelerimizde başarılı olabilmemize olanak sağlamaktadır. Hedef ve sonuç odaklı çalışılan şirketimizde, Süleyman Otomotiv'in stratejisi ve hedefleri çalışanlar ile paylaşılarak, tüm çalışanlarımızın ortak bir hedefe koşması amaçlanmaktadır.

Süleyman Otomotiv
Gizlilik   politikasını onaylıyorum.