Kalite Yönetimi

Süleyman Otomotiv, Kalite Yatırımlarındaki tüm süreçlerinde “Sürdürülebilir Gelişim” odağı ile hareket etmektedir. Bu yaklaşımla iş süreçlerimizi ve hedeflerimizi sürdürülebilir Kalite ilkeleriyle bütünleştirip, Toplam kalite yönetimi prensibini uygulamaktadır.

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin kritik iş uygulamalarında güvenebilecekleri, etik değerlere saygılı bir bilgi teknolojileri ortağı olarak kalite politikamız;

Kuruluş kurumsal kimliğine bağlı hareket etmek
Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen kanun ve mevzuatlara uymak
Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek
Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkililiğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
Çalışanlarımızın aktif katılımı ile kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak
Müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak ve arttırmak
Müşteri şikâyetlerini açıklık, tarafsızlık, gizlilik, kolay erişilebilirlik, adalet ve duyarlılık prensipleri çerçevesinde ele alıp en kısa sürede çözümlemek
Müşteri talep ve şikâyetlerini anlayarak ürün ve hizmet kalitesini güvence altına almak, sürekli gelişimini sağlamaktır.

Süleyman Otomotiv
Süleyman Otomotiv

İş Sağlığı ve Güvenliği

Süleyman Otomotiv, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Tedarikçilerini ve iş ortaklarını, iş sağlığı ve iş güvenliğine karşı sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda sürekli teşvik eder.

Katılımcı bir yönetim sistemi oluşturmak,
İnsan güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet sunduğumuz müşterilerimize sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Müşteri Şikâyet Yönetimi

Müşterilerimizden gelen öneri/şikayetler adil ve tarafsız bir şekilde yasal zorunluluklar çerçevesinde titizlikle değerlendirilmekte, düzenli raporlama alınmakta ve tüm çalışanlarımız bu doğrultuda sürekli iyileştirme hedefi ile çalışmaktadır. Müşteri şikayetleri takip süresince tüm erişim kanallarımız müşterilerimize ve kamuya açıktır. Süreç yaklaşımımızın temelini;

Karşılıklı değer yaratan ve sürdürülebilir iş birlikteliği kurulması,
Müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulması ile müşteri ilişkilerinde sürekliliğin yaratılması
Kişisel bilgilerin gizli tutulması koşuluyla olabildiğince hızlı, etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması oluşturmaktadır.

Süleyman Otomotiv
Gizlilik   politikasını onaylıyorum.